Historien

Stiftelsen Studiehjem for unge piker ble grunnlagt i 1916 av Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor. Sammen med en hovedkomité hadde hun arbeidet  hardt gjennom flere måneder for å skaffe midler til å kjøpe husets 2 øverste etasjer.

Det ble lagt ned følgende grunnprinsipper:
Der lægges særlig vækt paa at hjemmet beboere skaffes ikke bare rom og logi, men ogsaa arbeidsro og hjemlig hygge, og at omgangstonen er sund og god, saa at hjemmet - uten at øve patryk paa de unges personlige anskuelser – kan danne et betryggende miliø for deres naturlige utvikling.

Driften startet 20. august 1916, da som pensjonat i de 2 øverste etasjene. Her var det full pensjon, med kjøkkensjef, stuepiker, vaktmester og bestyrer.

Norges første kvinnelige arkitekt, Lilla Hansen, innredet bygningen som var en av de aller første bygningene på St. Hanshaugen. Bygningen er nå vernet på Byantikvarens gule liste, og har derfor stor kulturhistorisk interesse.

Gjennom både 1. og 2. verdenskrig hadde Studiehjemmet store problemer med å skaffe tilstrekkelig mat til beboerne. Via Kristine Bonnevie fikk man tilgang til et jordstykke på Nordstrand hvor det ble dyrket poteter. Her deltok beboerne i setting og innhøstning.

I 1977 kjøpte man de 2 nederste etasjene, etter en betydelig innsats fra Ellen Bonnevie Seip, Kristine Bonnevies niese, og med støtte fra Kirke- og Undervisningsdepartementet.

Bygningen har blitt rehabilitert opp gjennom årene, hvor spesielt brannsikkerhet og funksjonalitet har blitt ivaretatt.

Studiehjemmet er nå et ordinært hybelhus, hvor beboerne selv har renhold og lager sin egen mat.

 
Studiehjemmet, Geitmyrsveien 11, 0171 Oslo   ·   kontor@studiehjemmet.noDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.   ·   Tlf: 22 46 11 50